• Home
 • НОВОСТИ
 • Autodesk адаптировал шаблоны ADSK_Revit 2019 для Казахстана

Autodesk адаптировал шаблоны ADSK_Revit 2019 для Казахстана

Арнайы Қазақстан Республикасы үшін келесі бөлімдер бойынша ADSK Autodesk Revit 2019+ шаблонның үлгілері бейімделген:

Әрбір Autodesk Revit үлгісі қажетті компоненттер мен баптауларды қамтиды:

 • BIM-моделін құруға арналған жүйелік және пайдаланушылық семейств кітапханасы
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттамасына барынша сәйкес келетін бірыңғай ресімдеу элементтері (мәтін, өлшемдер, сызбалар, биіктік белгілер, маркалар, негізгі жазу, титул парағы және т. б.).)
 • Құжаттаманы жылдам ресімдеу үшін түрлер үлгілері
 • Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарына сәйкес жобалау және жұмыс құжаттамасын шығару үшін қажетті ерекшеліктер мен ведомостардың толық жиынтығы
 • Рутиндік тапсырмаларды автоматтандыруға және жобалық құжаттаманы ресімдеуді жеделдетуге арналған макростар мен скрипттер.

Специально для Республики Казахстан были адаптированы шаблоны проектов ADSK Autodesk Revit 2019+ по следующим разделам:

Каждый шаблон Autodesk Revit содержит максимум необходимых компонентов и настроек:

 • Библиотеку системных и пользовательских семейств для построения BIM-модели
 • Единые элементы оформления, максимально соответствующие нормативной документации Республики Казахстан (текст, размеры, выноски, высотные отметки, марки, основная надпись, титульный лист и т.п.)
 • Шаблоны видов для быстрого оформления документации
 • Полный комплект спецификаций и ведомостей, необходимых для выпуска проектной и рабочей документации в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан
 • Макросы и скрипты для автоматизации рутинных задач и ускорения оформления проектной документации.

Скачать шаблоны можно по прямым ссылкам:


К шаблонам прилагается подробное руководство:

Скачать руководство «Описание_Шаблонов», где содержится описание принципов работы и содержимого всех шаблонов проектов Revit.

Құжатта "ADSK_ОписаниеШаблонов" суреттемесі жұмыс істеу принциптерін және мазмұнның барлық шаблондар жобаларды Revit.


Кітапхана семейства к шаблондар Autodesk Revit. Семейства жобаның санаттары мен бөлімдері бойынша мұрағаттарға бөлінген​.

Библиотека семейства к шаблонам Autodesk Revit. Семейства разделены на архивы по категориям и разделам проекта.


Ссылки на первоисточник:

База знаний Autodesk Knowledge